Інфекційні хвороби. Голубовська О.А. 2012 рік.

Главные вкладки

Аватар пользователя Доктор
Скачать книгу: 

по прямой ссылке с облака...

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними медико-санітаріними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни и становлять проблему медицинини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загадьні питання інфекціології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики. Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб І0-гО перегляду. Методи діагностики, лікування і профилактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених ти поних програм з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби- для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», « Медиком профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». Усі розділи підручника містять,основні положення, питання и тести для самопідготовки відітовідно до засад сучасного навчального напряму Болонського ппроцесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з'їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топоірафоанатомів України. Для студентів виших навчальних медичних (фармацевтичних) .закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоніетів.

Изображение: 
Поделиться записью: