Нервные болезни Винычук С.М. 2001 г.

Главные вкладки

Аватар пользователя Доктор
Скачать книгу: 
Untitled Document

Скачать книгу по прямой ссылке с облака mail

Скачать книгу по прямой ссылке с облака mega

Підручник складається з 38 розділів, у яких із сучасних позицій розглянуто клінічну анатомію та фізіологію нервової системи, знайшли відображення класичні та сучасні погляли щодо загальної неврології, включаючи біохімічні аспекти синдрому паркінсонізму, м'язових дистоній, патогенез вегетативних дисфункцій сегментарного та надсегментарного рівнів. Викладено сучасні методи діагностики в неврологічній клініці (електрофізіологічні, ультразвукові, комп'ютерно-томографічні), що дозволяють досліджувати структури мозку, його метаболізм та гемодинаміку. У підручник включено розділи про гострі та хронічні судинні захворювання головною і спинною мозку, запальні та демієлінізуючі захворювання нервової системи, дегенератинно-дистрофічні та спадкові хвороби, травматичні, токсичні та пухлинні ураження нервової системи, а також неврози га неврозоподібні стани. У підручник увійшли також нові нозологічні форми, включаючи ураження нервової системи у разі ВІЛ-інфекції, неврологічні синдроми, що виникають під впливом радіації, гіперсомнічні синдроми, з сучасних позицій розглянуто патогенез епілепсії та неепіленгичннх пароксизмальних станів, неврологічних синдромів у разі соматичних захворювань, сучасні патогенетичні аспекти цсфалгії. Включено нові розділи з рефлексотерапії та методології неврологічного діагнозу і основних неврологічних синдромів, нейроетики. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III IV рівнів акредитації.

Поделиться записью: