Валеологiя

Главные вкладки

Аватар пользователя juls
Скачать книгу: 

Сучасна епоха, для якої характерний прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні соц­іальні. економічні та технологічні зміни, ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Вони суттєво відрізняються від тих умов, до яких були пристосовані покоління наших предків. Це відбивається на здоров'ї сучасної людини. На популяційному рівні зменшуються функціональні резерви організму, знижуються його реактивність і ре­зистентність, порушуються процеси самоорганізації та самовідтворення, відбуваються інші руйнівні процеси — ось характерні риси, які відрізняють нашого сучасника від його предків.

Людина — продукт біологічної і соціальної еволюції, її здоров'я залежить від спадковості та екологічних умов, які останнім часом, як правило, суттєво погіршуються. Шкідливі фактори викликають мутації на генному та хромосомному рівнях, що призводить до тяжких захво­рювань. народження дітей з фізичними та розумовими дефектами. До цього слід додати зловживання значної частини населення, особливо молоді, палінням, алкого­лем, наркотичними речовинами — факторами ризику здоров'я та зменшення тривалості життя, зростання смертності дітей.

Запобігати цьому надто негативному стану у суспільстві лише медичними засобами неможливо, треба удосконалю­вати механізми саморегуляції, розвивати фізіологічні резерви організму, збільшуючи норму реакції, досягати втра­ченої гармонії у структурі "організм особистість". В ос­нові якої стратегії нова наука про здоров'я — валеологія. 

На цьому сайтi Ви можете завантажити книгу Валеологiя 

 

 

Поделиться записью: