Лекарственные средства

Аватар пользователя Доктор

Адеметіонін (Ademetionine)

Адеметіонін (Ademetionine) [П]

Фармакотерапевтична група: А16АА02 - засоби, що впливають на систему травлення і процеси метаболізму.

Основна фармакотерапевтична дія: гепатопротекторна, антидепресивна, антиоксидантна, детоксикаційна, регенеруюча, антифіброзуюча

Аватар пользователя Доктор

Адапален (Adapalene)

Адапален (Adapalene)

Фармакотерапевтична група:

D10АD03 - препарати для лікування акне. Ретиноїди для місцевого лікування акне.

Основна фармакотерапевтична дія:

Аватар пользователя Доктор

Адалімумаб (Adalimumab)

Адалімумаб (Adalimumab) [П]

Фармакотерапевтична група: L04AB04. Адалімумаб.

Основна фармакотерапевтична дія: селективний імуносупресант, рекомбінантне моноклональне а/т, пептидна послідовність якого ідентична до lgG1 людини; у хворих РА викликає швидке зниження рівнів гостро фазових показників запалення сироваткових рівнів цитокінів.

Аватар пользователя Доктор

Агомелатин (Agomelatine)

Агомелатин (Agomelatine) [П]

Фармакотерапевтична група:

N06AX22 - психоаналептики, інші антидепресанти.

Основна фармакотерапевтична дія:

Аватар пользователя Доктор

Абакавір (Abacavir)

Абакавір (Abacavir) * [П]

Фармакотерапевтична група: J05AF06 - противірусні препарати для системного застосування. Нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної нуклеозид-транскриптази.

Аватар пользователя Доктор

Аторвастатин (Atorvastatin)

Аторвастатин (Atorvastatin) [П][ПМД]

Фармакотерапевтична група: C10AA05 - препарати, що знижують рівень холестерину і тригліцеридів у сироватці крові. Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази.